Aktuálny cenník Zobraziť →

Prenájom veľkoobjemových kontajnerov

STAVENISKO s.r.o. poskytuje taktiež krátkodobý prenájom kontajnerov za účelom zberu a odvozu materiálov pri vykonávaní výkopových prác, terénnych úprav, stavebných úprav a podobne.

Kontajnery 3, 4, 6,5m3 slúži prevažne pre dopravu sutinou
Kontajnery 15, 22m3 slúži prevažne pre zber komunálnych odpadov

POKRÝVAME PREVAŽNE TIETO MESTÁ

KOŠICE | PREŠOV | MICHALOVCE | TREBIŠOV | POPRAD